Пета годишна среща на HR професионалисти и студенти „HR в действие“ ще се проведе на 11 декември

 в Каузи, които подкрепяме

Петото издание на „HR in action“ стартира – регистрацията е отворена до 7 декември 2018 г. – намерете информация ТУК!

Срещата между студенти, изучаващи специалности, свързани с управлението на хора и HR професионалисти – представители на бизнеса, ще се проведе на 11 декември – очаквайте подробности за събитието!

Тази година ви каним да изследваме темата за ценностите и как те определят принадлежността ни към дадена компания. Заедно – студенти и работодатели, ще търсим как можем по-добре да разбираме ценностите и културата на инидивидуално и организационно ниво, за да намерим възможно най-доброто съвпадение, което ще ни даде мотивация за работа, удовлетворение и усещане за смисъл в дългосрочен план.

Уважаеми студенти, този контакт ще ви даде шанса да постигнете по-високо ниво на самопознание, имплементирайки своите ценности и умения в практическата част на HR функцията, чрез споделяне, коментари и задаване на въпроси към действащи HR професионалисти. Попълнете регистрационната форма за студенти до 7 декември 2018 г. – ТУК!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. БАУХ е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на хората (WFPMA). Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има повече от 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в бизнеса и държавната администрация. Повече информация за асоциацията е налична на сайта: www.bapm.bg

Други новини