Skip to content
Logo of the ABLE Activator project

ABLE Activator

ABLE Activator е интензивен и интерактивен предприемачески курс с продължителност 6 седмици, който цели да развие предприемаческите и лидерските умения на 30 участника (студенти и млади професионалисти до 35-годишна възраст), като им даде пряк достъп до ресурси в предприемаческата екосистема и практическо знание за развиването на собствен бизнес.

Програмата се осъществява изцяло на английски език и включва следните 6 модула: 1. Character & Leadership Building, 2. Deep Dive: Idea Formation & Hackathon, 3. Value Creation and Feasibility Testing, 4. Business Model, 5. Go-To-Market, Sales & Negotiations, 6. Demo Day and Community Building Retreat.

Освен занятията през уикенда, се организират и специални събития всяка сряда, където участниците имат възможност да се запознаят с историите на успешни български предприемачи и да посетят иновативни стартиращи компании.

Програмата завършва с Demo Day, на който всеки от екипите представя разработената от него идея, която може да има както бизнес, така и социална насоченост.

Какво получават участниците в програмата?

  1. Споделяне на опит от първа ръка от основатели на стартиращи компании в България, лидери в различни сфери на бизнеса, международни гости и световно признати лектори.
  2. Практически знания, които да ги водят по пътя на осъществяване на една идея – от нейното генериране до завършената й версия.
  3. Подробно разбиране на ключовите аспекти на предприемачеството и иновациите в глобален контекст.
  4. Безопасна среда, където участниците могат да развият креативност и критично мислене, да практикуват комуникационни и презентационни умения, както и работа в екип, да получават обратна връзка и да подобряват представянето си.
  5. След успешно завършване на програмата, всеки от участниците получава възможност да се включи като пълноправен член в Асоциацията на българските лидери и предприемачи.

 

Участници могат да бъдат студенти от втора година на обучение във ВУЗ, магистри, докторанти и млади професионалисти до 35 годишна възраст. Задължително условие е да владеят английски език и да имат възможност да посещават всички модули от програмата. Необходимо е също кандидатите да имат силна мотивация да се развиват като лидери и предприемачи, както и да допринасят за положителната промяна на средата в България.

Програмата се реализира от Асоциация на Българските лидери и предприемачи (ABLE), с генералната подкрепата на Фондация Америка за България и Обединена Българска Банка.

Към официалния сайт:

Logo of the ABLE Activator project