Skip to content
Logo of the ABLE Activator project

ABLE Activator

ABLE Activator е интензивен и интерактивен предприемачески курс с продължителност 6 седмици, който цели да развие предприемаческите и лидерските умения на 30 участника (студенти и млади професионалисти до 35-годишна възраст), като им даде пряк достъп до ресурси в предприемаческата екосистема и практическо знание за развиването на собствен бизнес.

Програмата се осъществява изцяло на английски език и включва следните 6 модула: 1. Character & Leadership Building, 2. Deep Dive: Idea Formation & Hackathon, 3. Value Creation and Feasibility Testing, 4. Business Model, 5. Go-To-Market, Sales & Negotiations, 6. Demo Day and Community Building Retreat.

Освен занятията през уикенда, се организират и специални събития всяка сряда, където участниците имат възможност да се запознаят с историите на успешни български предприемачи и да посетят иновативни стартиращи компании.

Програмата завършва с Demo Day, на който всеки от екипите представя разработената от него идея, която може да има както бизнес, така и социална насоченост.

Какво получават участниците в програмата?

  1. Споделяне на опит от първа ръка от основатели на стартиращи компании в България, лидери в различни сфери на бизнеса, международни гости и световно признати лектори.
  2. Практически знания, които да ги водят по пътя на осъществяване на една идея – от нейното генериране до завършената й версия.
  3. Подробно разбиране на ключовите аспекти на предприемачеството и иновациите в глобален контекст.
  4. Безопасна среда, където участниците могат да развият креативност и критично мислене, да практикуват комуникационни и презентационни умения, както и работа в екип, да получават обратна връзка и да подобряват представянето си.
  5. След успешно завършване на програмата, всеки от участниците получава възможност да се включи като пълноправен член в Асоциацията на българските лидери и предприемачи.

 

Участници могат да бъдат студенти от втора година на обучение във ВУЗ, магистри, докторанти и млади професионалисти до 35 годишна възраст. Задължително условие е да владеят английски език и да имат възможност да посещават всички модули от програмата. Необходимо е също кандидатите да имат силна мотивация да се развиват като лидери и предприемачи, както и да допринасят за положителната промяна на средата в България.

Програмата се реализира от Асоциация на Българските лидери и предприемачи (ABLE), с генералната подкрепата на Фондация Америка за България и Обединена Българска Банка.

Към официалния сайт:

Logo of the ABLE Activator project
Logo of the ABLE Activator project

ABLE Activator

ABLE Activator provides unique and intensive experiential training in entrepreneurship for 30 students and young professionals under 35 years of age.

The program is held in English and designed in the following 6 modules which take place in 6 long weekends (Friday-Sunday):  1. Character & Leadership Building, 2. Deep Dive: Idea Formation & Hackathon, 3. Value Creation and Feasibility Testing, 4. Business Model, 5. Go-To-Market, Sales & Negotiations, 6. Demo Day and Community Building Retreat.

Each Wednesday, participants have interactive lectures as well as site-visits to innovative Bulgarian companies.

At the end, participants have a final pitch presentation in front of a Jury of entrepreneurs and investors as well as a large audience of people from the startup ecosystem.

During the course of the Program, participants get:

  1. First-hand learning experience from successful innovators, entrepreneurs and business leaders as well as site visits to startups and innovative companies.
  2. Practical exercises that will lead them through the startup roadmap – from generating your breakthrough idea to its ready-to-launch version.
  3. An in-depth understanding of key aspects of enterprise and innovation in a global context.
  4. Safe and friendly environment where they can be creative, develop critical thinking, practice communication and collaboration, fail multiple times and improve.
  5. Becoming part of the strong and impactful community of ABLE which works towards positive change in Bulgaria.

Who can apply

Applicants can be university students in at least second year of study or young professionals under 35 years of age. They have to be fluent in English and willing to attend all 6 modules of the Program.  Applicants need to be able to demonstrate leadership skills and an aptitude for entrepreneurship as well as a strong interest in giving back to their country and community.

The program is designed and delivered by The Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE) with the generous support of America for Bulgaria Foundation and United Bulgarian Bank (UBB).

Official Website:

Logo of the ABLE Activator project