StartUp Navigator logo
StartUp Navigator logo

StartUp Navigator

StartUpNavigator.eu е дигиталната карта на предприемачеството в България и региона. Тя осигурява по-голяма прозрачност, видимост и подсилени връзки между участниците в екосистемата, като интегрира в нея предприемачи, бизнес партньори, инвеститори, изследователи и други.

Платформата не поставя ограничение за профила на потребителите и дава поле за изява на представители от всички индустрии, което я отличава от всички други в България.

В StartUp Navigator можете:

  • да развивате и поддържате профила си като част от екосистемата за по-голяма видимост;
  • да преглеждате директорията с филтри по 16 различни типа участници, по индустрия или по етап на развитие на компанията;
  • да търсите контрагенти и да филтрирате данните по уместност спрямо търсеното – от гледна точка на стартъп, бизнес или друга заинтересована страна;
  • да следите най-богатия календар на предприемачески събитията в страната, който се актуализира всеки ден.

 

Проектът е реализиран съвместно от Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ и Фондация „Америка за България“.

Регистрирайте се сега безплатно на startupnavigator.eu и последвайте нашата Facebook страница, за да бъдете в крак с последните тенденции в предприемаческата екосистема и да бъдете част от стартъп общността в България!

Към официалния сайт:

StartUp Navigator logo

Related Works

StartUp Navigator logo
StartUp Navigator logo

StartUp Navigator

StartUpNavigator.eu is the digital map of the entrepreneurship ecosystem in Bulgaria and the region.

It provides greater visibility of ecosystem players, reinforces links between them and integrates entrepreneurs, talent, researchers, business partners, investors, and others.

What you can do in the StartUp Navigator is:

  • Develop and maintain your profile for greater visibility;
  • View the directory with the option to filter through industries, stages, and venues of 16 different types of stakeholders;
  • Look for business partners, talented employees, customers and other parties that can boost your business or idea;
  • Follow the one-stop shop startup event calendar, which sums up for you all the events related to the ecosystem.

 

The project is realized by the Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs with America for Bulgaria Foundation.

Register now for free at startupnavigator.eu and follow our Facebook page to be up-to-date with the latest trends in the entrepreneurial ecosystem and be a part of the startup community in Bulgaria!

Official site:

StartUp Navigator logo

Related Works