Leadership.BG (logo)
Leadership.BG (logo)

Leadership.BG

Българският портал за лидерство и личностно развитие Leadership.BG е нестопански проект с идеални цели, който стартира през 2013 г. Мисията на Leadership.BG е да популяризира лидерската култура и да развива лидерския потенциал в страната чрез публикуването на професионални статии от автори, свързани с лидерство, мениджмънт и менторство; интервюта с български и чуждестранни лидери в различни сфери и новини за бизнес и личностно развитие. Проектът служи като отправна точка за млади професионалисти и ментори на добри практики за по-нататъшен растеж и развитие в личния и професионалния живот. Нашият екип вярва, че лидерството е важен аспект от икономическото, социалното и културното развитие на всяко общество.

able-leadership-bg

Екип

Екипът на проекта се състои от 4 професионални автори и редактори, които да гарантират по-високо качество на публикациите, както и от над общо 30 доброволци, редактори и стажанти. Няколко пъти годишно проектът предлага наемането на двама стажанти по програма за неплатен стаж с опит в областта на журналистиката, PR и маркетинг. Ако искате да станете стажант към Leadership.BG, вижте възможностите на сайта на проекта.

Към официалния сайт:

Leadership.BG (logo)

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Leadership.BG (logo)
Leadership.BG (logo)

Leadership.BG

Leadership.BG is a project started in 2013, whose purpose is to popularize leadership culture and develop leadership potential in Bulgaria. Through articles from professional authors related to leadership, mentorship, and education; interviews with Bulgarian and foreign leaders in different spheres; and news on business and personal development events, we aim to create leaders. The project serves as a reference portal to young professionals and mentors on good practices for further growth and development in their personal and professional lives. Our team believes that “leadership” is an important aspect of the economic, social, and cultural development of each society, and that is why we created Leadership.BG.

able-leadership-bg

Team

The project team consists of 4 professional writers and editors to ensure higher quality of publications , and more than 30 volunteers, editors and interns. We regularly hire two interns on an unpaid internship program with expertise in journalism, PR, and marketing. Their responsibilities include: updating the monthly newsletter and event calendar, visiting business and leadership events as media representatives of Leadership.BG, social media marketing through different channels, digital content creation, participation in strategic decisions for the project, as well as sales and advertising campaigns.

Official website:

Leadership.BG (logo)

Related Works