Skip to content
Leadership.BG (logo)

Leadership.BG

Българският портал за лидерство и личностно развитие Leadership.BG е нестопански проект с идеални цели, който стартира през 2013 г. Мисията на Leadership.BG е да популяризира лидерската култура и да развива лидерския потенциал в страната чрез публикуването на професионални статии от автори, свързани с лидерство, мениджмънт и менторство; интервюта с български и чуждестранни лидери в различни сфери и новини за бизнес и личностно развитие. Проектът служи като отправна точка за млади професионалисти и ментори на добри практики за по-нататъшен растеж и развитие в личния и професионалния живот. Нашият екип вярва, че лидерството е важен аспект от икономическото, социалното и културното развитие на всяко общество.

able-leadership-bg

Екип

Екипът на проекта се състои от 4 професионални автори и редактори, които да гарантират по-високо качество на публикациите, както и от над общо 30 доброволци, редактори и стажанти. Няколко пъти годишно проектът предлага наемането на двама стажанти по програма за неплатен стаж с опит в областта на журналистиката, PR и маркетинг. Ако искате да станете стажант към Leadership.BG, вижте възможностите на сайта на проекта.

Към официалния сайт:

Leadership.BG (logo)