Skip to content
Council Leaders

Council Leaders by ABLE

Council Leaders е проект, насочен към устойчивото подобряване качеството на работа на студентските съвети в България. Целта е да се превърнат съществуващите 50 организации в отворени и прозрачни структури, които да промотират предприемаческия дух сред студентите и да поемат лидерска роля като важно звено в образовтелната система, гражданското общество, start-up екосистемата и НПО сектора в България. В допълнение проектът катализира активната комуникация и сътрудничеството между отделните студентски съвети, както и между тях и другите проекти на ABLE.

Основната дейност на екипа е организиране на ежегоден Национален лидерски форум за студентски съвети, в който избрани кандидати от студентските съвети получават стипендия за участие в интензивно обучение. В рамките на 3 дни участниците развиват лидерските и мениджърските си умения, подобряват организационната си култура и уменията за работа в екип, засилват отговорността и ангажираността си към дейностите на студнетския съвет и към студентите в своя университет и се вдъхновяват за организиране на нови и съвместни инициативи. Форумът е създаден за мислещи и активни хора, които да вземат бъдещето в ръцете си и на свой ред да помогнат на колегите си да развитят тези умения.

Още за програмата

Програмата предоставя на участниците както теоретични, така и практически знания, които биха им помогнали да повишат значително ефективността на работата на студентските съвети, както и тяхната популярност сред студентите. Представена е чрез игри и казуси, което я прави достъпна и спомага за лесното усвояване на знания чрез забавление и екипна работа. Включените нетуъркинг панели позволяват обмяна на опит и добри практики между съветите в различните университети и водят до уникални междууниверситетски проекти. Във форума като лектори се включват утвърдени лидери и подбрани експерти от публичния, частния и неправителствения сектор, които споделят своя професионален и жизнен опит и предлагат своите съвети по всички въпроси на студентите, което го прави едно от топ събитията за студентски съвети в страната.

Към официалния сайт:

Council Leaders by ABLE (2020 Square Logo)

Всички ABLE членове, като BYLP-възпитаници, активни участници в дейността на ABLE и специалисти на високи позиции в различни области притежават сериозен професионален опит и практически познания, свързани с предприемачество, лидерство, управление на екип, управление на организация, решаване на проблеми. Проектът ABLE Council Leaders цели да се съхрани това натрупано знание и да го сподели и в организации с висок социален обхват, каквито са студентските съвети в българските университети.