ABLE Mentor (logo)
ABLE Mentor (logo)

ABLE Mentor

За проекта

ABLE Mentor е проект на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи (ABLE). Основна задача на програмата ABLE Mentor е да свързва ученици от 10 и 11 клас със студенти и доказани професионалисти в мрежа за споделяне на знания и опит. Учениците и менторите са разпределят в екипи от по 1 ментор и 1 ученик въз основа на общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект, който може да бъде в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. В основата на ABLE Mentor е залегнала концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип, а основна цел е повишаването на знанията и уменията на учениците.

Как стартира?

Програмата стартира през пролетта на 2014 г. в гр. София, като към лятото на 2016 г. има проведени 5 сезона и вече се осъществява в общо 6 града в цялата страна – София, Варна, Бургас, Казанлък, Благоевград и Враца!

Как протича програмата?

Програмата се провежда 2 пъти годишно в периодите ноември – януари и март – юни.

Участниците в нея поемат ангажимент:

  • да работят заедно през 12-те седмици, в които трае проекта;
  • да участват на трите целодневни събития, които са гръбнакът на програмата;
  • да отделят по минимум 8 часа, по време на които и поне една среща на екипа, месечно за работа по проекта.

Допълнително менторите и учениците имат възможност да участват в различни обучения и други мероприятия, организирани от ABLE Mentor или от ABLE.

Към официалния сайт:

ABLE Mentor (logo)

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ABLE Mentor (logo)
ABLE Mentor (logo)

ABLE Mentor

About the project

ABLE Mentor is one of the Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE)’s projects. The primary purpose of the project is to connect students and professionals with students from the upper secondary school classes and create a network where they can share knowledge and experience. Students and mentors will be assigned into teams of one mentor and one student based on common interests. Within three months they will have to develop their own case or project that can be related to entrepreneurship, personal development or social causes. The concept of individual mentoring and building a sustainable relationship of trust between the players in each team is in the essence of ABLE Mentor, while the main goal is to increase the knowledge and skills of the students.

How it started

The program started initially in the spring of 2014 in Sofia, and by summertime 2016 five seasons of the project have successfully been carried out. To date, the program has scaled to the total of six cities across the country – Sofia, Varna, Burgas, Kazanlak, Blagoevgrad, Vratsa.

How the program is carried out

The program takes place two times a year in the periods November to January and March to June.

Participants commit:

  • to work together during the 12 weeks the project lasts;
  • to participate in the three full-day events, serving as ‘the backbone’ of the program;
  • to devote at least eight hours a month to work on their couple’s project.

In addition, mentors and students have the opportunity to participate in a variety of trainings and other events, organized by either ABLE Mentor or ABLE.

Official website:

ABLE Mentor (logo)

Related Works