Skip to content
ABLE Mentor (logo)

ABLE Mentor

За проекта

ABLE Mentor е проект на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи (ABLE). Основна задача на програмата ABLE Mentor е да свързва ученици от 10 и 11 клас със студенти и доказани професионалисти в мрежа за споделяне на знания и опит. Учениците и менторите са разпределят в екипи от по 1 ментор и 1 ученик въз основа на общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект, който може да бъде в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. В основата на ABLE Mentor е залегнала концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип, а основна цел е повишаването на знанията и уменията на учениците.

Как стартира?

Програмата стартира през пролетта на 2014 г. в гр. София, като към лятото на 2016 г. има проведени 5 сезона и вече се осъществява в общо 6 града в цялата страна – София, Варна, Бургас, Казанлък, Благоевград и Враца!

Как протича програмата?

Програмата се провежда 2 пъти годишно в периодите ноември – януари и март – юни.

Участниците в нея поемат ангажимент:

  • да работят заедно през 12-те седмици, в които трае проекта;
  • да участват на трите целодневни събития, които са гръбнакът на програмата;
  • да отделят по минимум 8 часа, по време на които и поне една среща на екипа, месечно за работа по проекта.

Допълнително менторите и учениците имат възможност да участват в различни обучения и други мероприятия, организирани от ABLE Mentor или от ABLE.

Към официалния сайт:

ABLE Mentor (logo)