ABLE Mentor: „Пред-Премиерата“ на сезон 2 е вече факт

На 26 октомври широки усмивки, купища емоции и networking белязаха началото на ABLE Ментор сезон 2 в София. По подобие на първото издание на проекта, това събитие бе „предпремиерно“ – то има за цел да събере заедно само менторите, за да ги информира относно цялостната програма за сезона, да ги обучи и подготви за „приключенията и премеждията“, с които биха могли да се сблъскат по време на работата си с учениците.
Насред неделната, скована от студ октомврийска утрин, десетки ментори се събраха, за да се впуснат в приключението „Моят гимназиален ученик – голямото неизвестно“, за да научат повече за това какво да очакват от своите „възпитаници“, как да отговорят на техните очаквания и да им бъдат максимално полезни по време на програмата.
Събитието бе открито под флага на networking игра, в която менторите имаха възможността взаимно да се опознаят, да обменят опит и взаимно да се заредят с енергия. Всеки от тях бе възнаграден с лист хартия, прилепен към гърба, върху който останалите можеха писмено да изкажат своите впечатления от човека, с когото са се запознали. След шарения букет от позитивизъм и усмихнати лица, предизвикан от опознавателната игра, последва втората част от церемонията по неформалното откриване на програмата, която предостави на менторите подробна презентация на проекта, неговите цели, програма и очаквания от екипите ученик-ментор, придружени от концептуалната рамка на работа (ABLE Ментор Canvas) и препоръки за успешното и прилагане. Принципът „на теория, практиката и теорията са едно и също, но на практика – не“ се въплъти в изключително забавен, но и същевременно полезен завършек на деня. Последният модул от събитието осигури на менторите една „практическа“ и реална концепция за това, с което биха могли да се сблъскат по време на програмата в рамките на отношенията ментор-ученик и предизвикателствата, свързани с тях. За целта ABLE „възкачи менторите на театралната сцена“, разделяйки ги по групи от 8 души, в които половината трябваше да влязат в кожата на ученици, а останалите – в ролята на ментори, изигравайки 2-минутни скечове по двойки на базата на предоставени им казуси, в които бяха описани профилите на различни по рода си ученици – от невъзпитани и надути до стеснителни и плахи. Така във всяка от групите се разиграха по 4 мини пиеси с ролите ментор-ученик, в които двете страни трябваше да открият път към взаимно разбиране, пресъздавайки максимално реално поставения им казус. След всяка разиграна сцена, отделните групи дискутираха разбраното от дадения казус и предписваха препоръки за правилни подходи и решения в конкретния случай. Така, след 45-минутното театрално предизвикателство, всички екипи достигнаха до своя собствена концепция за правилното функциониране на отношенията ментор-ученик и личностните качества на двете страни, ключови за разбирателството и плавното протичане на комуникацията и работния процес. След това всички групи представиха своите идеи пред останалите с цел формиране на обобщения продукт на тяхното неделно обучение, важните поуки и насоки в работата с учениците по време на проекта. Същинският край на събитието бе белязан от представянето на проекта „в действие“ и в примери от гледната точка на Вержиния Лазарова, Иво Анев и Верина Лефтерова, трима от менторите от сезон първи на програмата, които разказаха за своя личен опит в работата с ученици, дообогатявайки представите и очакванията на новите ментори.
Изпълнени с енергия, ентусиазъм и куп очаквания, придружени от тайнството на все още неизвестните за тях ученици, менторите, а също така и целия екип на ABLE с нетърпение очакваме официалното откриване на втория сезон на 2 ноември (неделя), което ще предложи пъстра гама от изненади и приятни емоции, събирайки всички ученици и ментори, готови да се гмурнат в каузата за по-добро младежко бъдеще.

Кандидатствайте за участие в ABLE Mentor

Поради големия интерес срокът за кандидатстване се удължава до 11 октомври.Участвай в предизвикателството (като ментор или като ученик) и се регистрирай на www.ablementor.bg. Ако си ментор, трябва да ни изпратиш автобиография, а ако си ученик – есе не тема “Какво искам да подобря/постигна/развия… и как” в размер от 150 – 300 думи (изпратено на имейл [email protected]).

ABLE Ментор: Презареждане

Вторият сезон стартира в началото на ноември. Кандидатстването за ученици и ментори е отворено до 4 октомври

И през тази учебна година програмата за индивидуално менторство ABLE Mentor ще стартира в София.

Целта ни е да изградим мрежа от млади професионалисти, готови да споделят опита си с ученици от 10 и 11 клас. Всеки ученик получава ментор с опит и познания в сферата, от която ученикът се интересува. В рамките на 4 месеца те работят заедно по проект, избран от ученика. Проектът може да е бизнес идея, социален или пък за личностно развитие.

Екипът на ABLE Mentor вече има над 20 активни членове, които се грижат за това, комуникацията между ментори и ученици да върви гладко и им осигуряват необходимите ресурси и контакти, както и организират събитията от програмата.

Как да се включиш

Ако искаш да се включиш в програмата (като ментор или като ученик) се регистрирай на www.ablementor.bg до 4 октомври. Ако си ментор, трябва да изпратиш автобиография, а ако си ученик – есе не тема “Какво искам да подобря/постигна/развия… и как” в размер от 150 – 300 думи (изпратено на имейл [email protected]).

Официалният старт на програмата и първото събитие ще бъдат на 2 ноември.

Досега в ABLE Mentor

През миналия сезон на ABLE Mentor 37 екипи (един ученик и един ментор) завършиха успешно програмата. За техните проекти можеш да прочетеш повече тук.

Предстои да видите

През септември ще стартира и ABLE Mentor Alumni Network, чиято цел е да изгради мрежа завършилите досега програмата ментори и ученици.

Екипът на ABLE Mentor се стреми програмата да излезе и извън София, и то още през този учебен срок. В полезрението на екипа в момента са Русе, Стара Загора, Пловдив, Казанлък и Бургас.

Able Mentor

ABLE Mentor: Reloaded

The second season starts in the beginning of November. Students and Mentors can apply untill October 4th

With the beginning of the new school year the individual mentoring program ABLE Mentor starts again.

Our goal is to build a network of young professionals, ready to share their experience with students from 10th and 11th grade. Every student is appointed a mentor with experience in the field of the student’s interest. During the four months of the program the team of student and mentor work on a business, social or personal development project selected by the student.

The team of ABLE Mentor already has over 20 active members that take care to facilitate the communication between mentors and students and enable the teams by providing useful information and contacts as well as organizing the events of the program.

How to join

If you wish to join the program (as a student or a mentor) register on  www.ablementor.bg by October 4th 2014. If you are a mentor also send your CV or resume, and if you are a student – essay on the topic “What do I want to improve/achieve/develop.. and how” between 150 and 300 words(sent to [email protected]).

The official start of the program and the opening event will be on November 2-nd.

Previously on ABLE Mentor

During the last season of ABLE Mentor 37 teams of a student and a mentor completed successfully the program. More about their projects read  here (in Bulgarian).

Next on ABLE Mentor

The ABLE Mentor Alumni Network will be established in September. Its goal will be to create a network of the students and mentors that completed the program by far.

ABLE Mentor’s team is aiming at expanding the program outside of Sofia during this school term. Potential cities are Ruse, Stara Zagora, Plovdiv, Kazanlak and Burgas.