На 22 февруари 2018 г. ще имаме възможността да осмислим иновациите, своята култура и бъдещето си с лектори от Amazon, Google, Facebook, Ocado, Microsoft, Challenge Prize Centre, New York University’s (NYU) Stern School of Business, SoftServe и др.

Innovation State of Mind. Food for thought е темата на четвъртото издание на форума Innovation Explorer Day, който ще се проведе в Sofia Event Center. Не пропускайте да се заредите с вдъхновение и мотивация за цяла година напред. Организаторите ни уверяват, че гостите ще участват, този път, интерактивно в лекциите, дискусиите и уъркшопите през цялото време, с помощта на няколко технологични решения.

Основна тема на събитието е отново същността на иновацията и как постигаме култура на иновациите, която подпомага устойчивото подобрение на средата ни на живот. Иновациите се считат за най-важната съставка в съвременната икономика. Създаването на иновационна култура може да консумира голяма част от организационната и правителствената енергия за преодоляване на противодействащите сили на инерция и ентропия. Но след като идеята успешно се приложи в публичните политики – източниците на енергия, креативност, страст и дисциплина могат да бъдат използвани за социално благо.

Според Глобалния иновационен индекс (Global Innovation Report 2017), през 2017 г. България подобрява своето представяне в иновациите, като заема 36-та позиция, спрямо 37-ма позиция през 2016 г., а същото плавно покачване на представянето се наблюдава и в Европейския иновационен индекс (European Innovation Scoreboard), където страната с усилие излезе от зоната на най-изостаналите страни в областта на иновациите, където заемаше последна позиция и премина в зоната на умерените иноватори през 2017 г.

Тази тенденция, заедно с нарастващи инвестиции в региона, засиленият интерес към предприемаческа активност, навлизането на професионално знание за иновации у нас, са определящи за добрите ни перспективи в областта на иновационното лидерство.

Вижте как този модел: знание-опит-експеримент, работи успешно за страните лидери в областта на иновациите и се подгответе вие да бъдете иновационните лидери във форума Innovation Explorer 2018.

Innovation Explorer 2018 се провежда с генералната подкрепа на: Unicredit Bulbank, VISA, Telenor и в сътрудничество с: Microsoft, Questers, SoftServe, ICAP, BMW, eMag и др.

Recommended Posts