Start-Up-Conference-0-e1413799087402

Some ABLE members had a chance to visit another very interesting and full of amazing speakers event – StartUp Conference NEXT, which happened last weekend – on the 10th and 11th October in Sofia Event Center and it was the 8th in a row that the StartUp Foundation proudly organizes. ‘This year the Conference is focused on stimulating growth’ says Chris Georgiev, a serial entrepreneur and organizer. The Conference was held in English language, many speakers from Bulgaria and other countries were invited. There were about 500 visitors who came to learn how to grow their business and expand into foreign markets, how to differentiate and get out of the limited Bulgarian eco system making business connections with entrepreneurs from all around. Some of the hot topics that were discussed were women in leadership roles and women in entrepreneurship, start-up funding, global reach, design thinking, customer acquisition and retention.

 

Bob Dorf, the father of entrepreneurship, considered to be one of the most influential speakers was invited from Junior Achievement Bulgaria. He is one of the founders of the san startup methodology. His world-renowned bestseller ‘The Start-Up Owner`s Manual’, co-authored with Steve Blank is a must read for every single entrepreneur in the world.

 

The Conference was open by the U.S. Ambassador in Bulgaria Mrs. Marcie Riss. There were a total of 33 speakers from Bulgaria and abroad, some of whom were Devin Hunt, Marvin Liao, Connor Murphy, Rob Fitzpatrick, Jordan Schlipf, Max Gurvits, Tobias Stone, Veneta Andonova, Veneta Stycheva, Luci Montel, Elina Zheleva, Ivelina Manova, Monika Kovachka-Dimitrova and others. There were a total of 4 discussion panels, over 15 personal presentations, a Start Trek discussion platform organized by the Bulgarian accelerator 11 and many networking opportunities.

 

During the time of the conference a new media that will represent the Bulgarian startups to the world – http://startups.bg/ was announced, as well as 2 new competitions: he StartUP Awards, which will take place in December and the third edition of the MobileApp VIVACOM Competition – #newbornideas.

Start Up Conference 00>

Recommended Posts

Start-Up-Conference-0-e1413799087402

Някои от членовете на ABLE имаха възможност да присъстват на още едно интересно и изключително богато на разнообразни лектори събитие – StartUp конференцията NEXT, която се случи за 8-ми пореден път и се проведе на 10 и 11 октомври в Sofia Event Center! “Тази година конференцията се фокусира върху насърчаване на растежа”, коментира предприемачът и един от организаторите на събитието Крис Георгиев. Събитието се проведе изцяло на английски език, бяха поканени лектори от страната и чужбина. Около 500 човека посетиха конференцията, за да научат как да изведат бизнесите си на чуждестранните пазари, как да се отличат от конкуренцията и да излязат от тесните граници на българската предприемаческа екосистема, създавайки бизнес контакти с предприемачи извън България. Обсъждаха се наболели днес проблеми като жените в предприемачеството, финансиране на start-up проекти у нас и какви са разликите в Европа и Америка, глобалните аспекти на предприемаческата екосистема, как да разберем кой е клиентът и как да достигнем до него.

На конференцията присъстваха имена като Боб Дорф, бащата на предприемачеството, един от най-влиятелните теоретици и практици в областта, който имахме възможност да срещнем по покана на Junior Achievement Bulgaria. Боб Дорф е един от основателите на lean startup методологията за разработване на продукти и услуги, според която всяка идея се валидира със серия от проверени хипотези. Световно признатият му бестселър „Наръчник на собственика на стартъп“ в съавторство със Стив Бланк, друго светило в областта на предприемачеството, от години е задължително четиво за всеки млад предприемач.

Посланикът на САЩ у нас, г-жа Марси Рийс откри събитието. Включени общо бяха 33 лектори от страната и чужбина, сред които Девин Хънт, Марвин Лиао, Венета Андонова, Милена Стойчева, Тобиас Стоун, Макс Гървиц, Роб Фицпатрик, Салим Вирани, Конър Мърфи, Луси Монтел, Елина Желева, Ивелина Манова, Моника Ковачка-Димитрова и други. Имаше общо четири дискусионни панела, над 15 презентации на значими лектори от целия свят, българският екселератор 11 бяха организирали допълнителен дискусионен панел “Start Trek” и разбира се много възможности за създаване на ефективни контакти между над 500-те посетители на конференцията.

По време на конференцията бяха обявен и старта на новата медия www.startups.bg, която ще представя български стартъпи на английски и началото на два конкурса: първите български стартъп награди StartUP Awards, които ще се случат през декември, и третото издание на конкурса за мобилни приложения на VIVACOM – #newbornideas

Start Up Conference 00

Recommended Posts