Младежи от област Перник /18 – 29г./ ще се обучават как да постигнат устойчива промяна чрез младежко предприемачество

Млади хора от Перник, Радомир, Брезник, Трън и други населени места в областта ще получат възможност да преминат през обучение по първи стъпки в младежкото предприемачество за устойчива промяна. Трейнингът се организира от Българската платформа за международно развитие (БПМР) и Центъра за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и ще се състои на 31 октомври от 9.30 до 18.00 ч в регионалния младежки център “RAISE YOUTH CENTER” в град Брезник.

В програмата се предвиждат сесии, които да дадат възможност на участниците да получат основна информация за това как да развият собствената си идея и да стартират успешен бизнес на местно ниво. Ще бъдат обсъдени основните предизвикателства пред местната общност, какво е предприемачество и как да се премине от идея към бизнес като се изгради устойчив бизнес модел. За тази цел участниците ще се разпределят в отбори, в които ще разработят бизнес канава стъпка по стъпка. Темите в обучението ще бъдат свързани и с Дневния ред за устойчиво развитие на света до 2030 година на ООН и 17-те глобални цели, включени в него, като методите, използвани от обучителите ще бъдат в съзвучие с неформалното учене и глобалното гражданско образование.

Събитието е част от дейностите на БПМР по проекта „Bridge 47 – Building Global Citizenship”, финансиран по програма DEAR на Европейската комисия и надгражда усилията на ЦРУО да подкрепи младите хора от област Перник в усилията им да преодолеят безработицата (проект Raise Youth).

Желаещите да участват могат да се регистрират до 28 октомври 2020 г. през фейсбук събитието на следния линк: https://www.facebook.com/events/1326647184341640/.

Peter Shaw – Sustainable and Healthy Organizations

Parther, Corporate and Commercial Practice Group Head ORGANIZATIONAL CULTURE FOR SUSTAINABLE AND HEALTHY ORGANIZATION – a lecture with questions and answers on creating and implementing the vision for the organisation – “Why does it exist? What are we trying to be or do and why? What motivates us?”; the professional experience of Mr. Shaw in the field of corporate law, company integration after merger or acquisition. http://www.maddocks.com.au/profile/59/peter-shaw

Where? – The America for Bulgaria  Hall in Sofia University – room 224, 15 Tzar Osvoboditel blvd.;

When? –  27 September (Thursday) 2012 at 19,00h;

–         Registration: 18,45h;