0

Leader Talks: Денис Ризов

В една хладна октомврийска вечер на топло в клуб Карусел гост на Leader Talks беше Денис Ризов, с който поговорихме за музиката, демокрацията, парите и лидерството в България и в чужбина. [...]