ПРИКЛЮЧЕНИ
able-tech-tour

TechTour

Tech Tour е частна компания със седалище в Брюксел, офис в Женева и от януари 2016 г. – в София. Повече от 18 години динамичният международен екип предоставя услуги, които свързват предприемачи, корпорации, рисков капитал и бизнес ангели с изследователи и университети, както и регионални центрове и иновационни клъстери. Основната цел е да се създаде мрежа от стратегически партньорства за иновации в цяла Европа. За да направи това възможно, TechTour общността развива отношения със стратегически съинвеститори, създава връзки с избрани иновативни предприемачески фирми, сравнява стратегии за инвестиции и иновации.

Компанията организира събития и онлайн свързващи платформи за новосъздадени иновативни компании, инвеститори и партньори в цяла Европа и нейните региони, като им позволява успешно да се изградят контакти и да поддържат партньорски отношения. TechTour представлява най-голямата мрежа от събития за предприемачески бизнес в Европа, действаща във всички основни сектори на иновациите.