ПРИКЛЮЧЕНИ
13Teen Arts (logo)

13Teen Arts

13Teen Arts e национален конкурс за предприемачи с бизнес идеи в областта на творческите индустрии, етап от световното първенство Creative Business Cup. Целта на конкурса е да подкрепи предприемачите в областта на творческите индустрии в България, да насърчи предприемаческата инициативност и да открои успешните творчески предприятия у нас. Инициативата е насочена към всички предприемачи от творческите индустрии, регистрирани и осъществяващи дейността си в България, които имат иновативна бизнес концепция в областта на творческите индустрии, без ограничение за размера на тяхното предприятие. Проектът цели да подкрепи и бизнеси, свързани с архитекрура, дизайн, реклама, фотография, продуцентска, издателска или промоутърска дейност.