ABLE Hello Tomorrow (logo)
ABLE Hello Tomorrow (logo)

Hello Tomorrow

Hello Tomorrow е неправителствена организация, основана във Франция, която свързва амбициозни иноватори от всички възрасти и области – от наука и технологии до бизнес и инвестиции. Сред основните цели е да изгради мрежа от лидери и да даде възможност на тези, които се осмеляват да „изградят бъдещето“ чрез технологични иновации. Hello Tomorrow осъществява мисията си чрез изграждането на своята световнa общност (от над 5000 стартъпи и проекти и над 100 ментори и експерти) и глобалното стартъп състезание и международна конференция (с над 100 водещи лектори и 4000 участници).

В България Hello Tomorrow съществува благодарение на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). За пръв път през 2015г. България е домакин на едно от най-интересните бизнес събития на годината – състезанието за иновативни технологии Hello Tomorrow Kick-Off Sofia, част от глобалната инициатива на Hello Tomorrow.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ABLE Hello Tomorrow (logo)
ABLE Hello Tomorrow (logo)

Hello Tomorrow

Hello Tomorrow is a French NGO that connects ambitious innovators of all ages and areas – from science and technology to business and investing. One of Hello Tomorrow’s main goals is to build a network of leaders, and to provide opportunities to those that dare to build the future using technological innovation. Hello Tomorrow is pursuing its mission through the establishment of a global community (more than 5000 startups and projects, and over 100 mentors and experts) and a global startup competition and an international conference (with more than 100 guest speakers and 4000 attendees).

In Bulgaria, Hello Tomorrow exists thanks to the Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE). In 2015, for the first time Bulgaria was a host to one of the most interesting business events of the year – the Hello Tomorrow Kick-Off Sofia competition for innovative technologies, part of the global Hello Tomorrow initiative.

Related Works