Get in the Ring (logo)

Get In The Ring

Get in the Ring е международно състезание за стартиращи компании, което се провежда за първи път в Холандия през 2009 г. Основната концепция на конкурса е да предостави уникалната възможност на стартиращи фирми да представят своите иновативни идеи на международна предприемаческа сцена и по този начин да им помогне да разширят мрежата си от контакти с инвеститори, готови да им предоставят средства за разработването на техните продукти, намирането на нови пазари и потенциални клиенти. Съревнованието се нарича по този начин, защото всички състезатели са поканени да представят идеите си на боксовия ринг пред специално подбрано жури.

Само за 5 години Get in the Ring се превръща в изключително успешен проект спрямо броя на кандидатите, както и на страните, изявили желание да се включат. Започвайки с няколко страни през 2012 г., през 2015 г. са проведени над 130 събития в над 80 държави. Конкурсът се организира традиционно в три кръга. Първият кръг започва с приемането на заявления за участие на национално ниво. Най-добрите претенденти достигат до национален финал. Победителят в него продължава в следващия рунд, а именно регионалният финал, където трябва да се изправи пред победители от съседни страни. Титулярите се класират за финалната права, която е квота за международния финал.

Get in the Ring в България

Състезанието в България започва за първи път през 2013 г. Националният финал, организиран от Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE), събира най-добрите 6 стартиращи фирми в страната, от които победители са HutGrip и Jumpido. По-късно по време на международния финала в Ротердам на официална церемония на ABLE се присъжда наградата за най-добър национален домакин и така получава правото да организира регионален финал за Източна Европа в следващото издание на Get in the Ring 2014 г.

През 2014 г. националната битката печели компания, която разработва иновативни стелки за бегачи – Stepsss. Финалът за Източна Европа, чийто домакин е България, печели молдовската стартираща компания – ChooChooBabyCarriers. ABLE отново е официално награден за най-добрия организатор, но този път сред домакините на всички регионални финали.

През 2015 г. към програмата на състезанието се включва менторска част и коучинг, които имат за цел да подпомогнат стартиращите компании, за да се изправят на ринга по-подготвени. Победители в международния финал през 2015 г. Са българската стартираща компания Claim Compass и румънската – Symme 3D.

Към официалния сайт:

gitr_logo

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Get in the Ring (logo)
Get in the Ring (logo)

Get In The Ring

Get in the Ring is an international start-up competition, which first started in 2009 in the Netherlands. The main concept of the competition is to provide innovative start-ups with the unique opportunity to present their ideas on the international entrepreneurial stage and to help them expand their network of contacts with investors, willing to support them with product development, entering new markets and finding potential clients. The competition is called “Get in the Ring” because start-ups present their ideas on a boxing ring in front of a jury.

Within only 5 years, Get in the Ring turned into an exceptionally successful concept, judging from the number of applicants and countries. Starting with a few countries in 2012, in 2015 there were 130+ events in 80 countries. The competition is traditionally organized in 3 rounds, starting with the acceptance of applications on a national level, from which the best are short-listed for the national final. The winner of the national final proceeds to a regional final including the winners from neighboring countries. Finally, the winners from all regional finals receive the opportunity to present at the international final.

Get in the Ring in Bulgaria

In Bulgaria, the competition first started in 2013. The national final, organized by the Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE), gathered the 6 best Bulgarian start-ups. The winners were HutGrip and Jumpido. Later, during the International final in Rotterdam, in an official ceremony, ABLE received the prize for best national host and so obtained the right to organize the regional final for Eastern Europe in the next edition of Get in the Ring for 2014.

During that year, the national battle was won by a company developing innovative insoles for runners – Stepsss. The final for Eastern Europe won the Moldovan start-up ChooChooBabyCarriers. ABLE was officially awarded for being the best organizer, but this time among the hosts of all the regional finals.

In 2015 the program was enhanced by a mentorship program and a coaching day which will help the start-ups to get in the ring more prepared. The winner of the international final in 2015 were the Bulgarian start-up Claim Compass and the Romanian start-up Symme 3D.

Official website:

gitr_logo

Related Works