entrepreneur-library-logo

Библиотека на предприемача

Библиотека на предприемача е физическа библиотека, разположена в betahaus | Sofia, която разполага с над 75 книги, които биха подпомогнали за развитието на всеки предприемач. Тя също така цели допълнително да поощрява и насърчава предприемаческия дух и начин на мислене в България. Целта на проекта е българските читатели да могат да откриват не само издадени у нас книги, а и най-новите заглавия, които се превръщат в бестселъри в САЩ и Западна Европа, но все още липсват в България. В библиотеката може да намерите заглавията на световно известни книги в сферите на предприемачество, лидерство, маркетинг, продажби, Customer Development, личностно развитие, ефективен мениджмънт и други.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Entrepreneur Library (logo)
entrepreneur-library-logo

Entrepreneur’s Library

The Entrepreneur’s Library is a physical library, located in betahaus | Sofia, which has more than 75 books that would help the development of every future entrepreneur. It also aims to further encourage and promote entrepreneurial spirit and mindset in Bulgaria. In the library, one can find the titles of world famous books in the areas of entrepreneurship, leadership, marketing, sales, customer development, effective management, personal development etc.

Related Works