enterprise2020_logo

Enterprise 2020

Enterprise 2020 е международна образователна програма за социално предприемачество. Проектът събира на едно място студенти и начинаещи предприемачи от различни страни, за да получат нови знания как да управляват дългосрочни и успешни социални инициативи. Интензивният курс е с продължителност 6 пълни дни, в който участие взимат и лектори от Франция и Австрия. По време на проекта участниците получават пълен достъп до различни методи за неформално образование чрез творчески работилници, игри, обмен на опит и гост-преподаватели. Enterprise 2020 има голяма практическа насоченост, вярвайки, че това, което участниците научават в обучителния процес, ще им помогне да управляват бъдещи проекти в НПО-та, от които са част в сферата на предприемачеството, образованието, мобилността на студентите, устойчивост на гражданското общество.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Enterprise 2020 (logo)
enterprise2020_logo

Enterprise 2020

Enterprise 2020 is an international start-up training course on managing social ventures and projects. It gathers in one place students and start-up entrepreneurs from different countries who gain knowledge on how to achieve long-term and sustainable impact through social initiatives. At the time of the project, the participants receive full access to non-formal education through creative workshops, games, business education, exchange of experience and guest lecturers from France and Austria. Enterprise 2020 is practically-oriented, holding the firm belief that what participants take from the learning process will later help them manage impactful nonprofit projects in entrepreneurship, education, student mobility, and sustainability of civil society.

Related Works