Членове на Управителния съвет след 2018 г.

От 2018 г., членовете на Управителния съвет имат индивидуални мандати.

 • Атанас Събев
  Атанас Събев Член на Управителния съвет (2018-2019)

  Атнас става част от ABLE след участието си в първото издание на едногодишната академична програма –  US Academic Immersion Program (USAIP) през 2010-2011 г., и влиза в УС на ABLE в началото на 2018 г.

  Практикуващ юрист и алумни на Алма Матер. По настоящем мениджър „Данъчни услуги“ в ПрайсуотърхаусКупърс България. Преди една година завършва магистърска (L.L.M.) програма по право на Университета в Харвард. Интересува са от това как се правят публични политики чрез данъчната система и какви са предизвикателствата пред публичната регулация във финансовия сектор.

 • Естел Василева-Тодорова
  Естел Василева-Тодорова Вице-председател (2018-2019)

  Естел има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и магистърска степен по Финансово управление от Университета за национално и световно стопанство. В момента работи в голяма мултинационална корпорация в сектора на FMCG като бизнес контрольор. Нейният опит е предимно с корпоративни финанси, заедно с маркетинг, стратегическо планиране и LEAN методология. През 2016 г. преминава през програмата за лятно предприемачество в САЩ и се присъединява към екипа на ABLE и StartUp Navigator след завръщането си.

  Интересите ? са съсредоточени в областта на предприемачеството, развитието на бизнеса, политиките и стратегиите за икономически растеж, наставничеството и личностното развитие.

  Като вицепрезидент на ABLE можете да се свържете с нея за всички бизнес възможности за организацията и за партньорства за предприемаческата програма на ABLE.