Управителен съвет 2019

 • Венеция Нецова-Ангова
  Венеция Нецова-Ангова Председател (2018-2019)

  Венеция Нецова-Ангова е Председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE).

  В своя професионален път, тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Професионалният път на Венеция стартира през 2010 г., когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на
  предприемачеството, икономиката и маркетинга. По-късно, вярвайки във важността на институциите за развитието на икономическата конкурентоспособност на държавата, Венеция се включва за период от четири години (2012 – 2016 г.) в екипа на направление „Управленско консултиране“ (Management Consulting) в КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното изпълнение.

  Паралелно с това Венеция преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на собствена консултантска практика Eleborate, ABLE и Бизнес Бустър София. Следват други управленски ангажименти – като ИТ project management в българо-австрийски стартъп, като съветник и ръководител на проекти към Министъра на икономиката, като собственик на консултантска компания, както и компания за онлайн търговия.

  И не на последно място – като ръководител на проекта Стартъп Навигатор – дигиталната карта на предприемачеството в България и региона и на проекта
  BOSS – Моята успешна история като собственик на бизнес.

 • Юлия Иванова
  Юлия Иванова Член на Управителния Съвет (2018 - 2019)

  Юлия става част от ABLE след участието си в Лятната предприемаческа програма (SEP)
  през 2015 г., и влиза в УС на ABLE през 2018 г. Тя е активна в неправителствения сектор от 2012 г., където развива лидерските си умения – ABLE е четвъртата организация, в която заема ръководна позиция.

  Като урбанист, завършил в УАСГ, Юлия има широк спектър от интереси, свързани както с градската среда и дизайн, така и с образование, наука, предприемачество, проектен мениджмънт и др. Освен член на УС, Юлия е и част от екипите на Students Council Leaders, StartUp Navigator и B.O.S.S.

 • Иво Анев
  Иво Анев Член на Управителния Съвет (2019)

  Иво Анев е доктор по Икономика и мениджмънт (туризъм) в УНСС. В момента работи като специалист база данни в Тънгстън нетуърк (фирма занимаваща се с електронно фактуриране). В своята професионална кариера е бил международен координатор на събития в EUROPEN-PEN International, икономически анализатор за GROSEE ESPON и хоноруван преподавател и изследовател в УНСС.

  Доброволец е от 5 години в ТФ Фест – панаир на учебните предприятия “Млад предприемач”.

  Организатор на Global Enterprise Challenge – международно състезание за гимназисти проведено в България през 2018 г.  и 2019 г.

  Основател на Клуб “Смисъл” – дискусионен клуб с провел повече от 85 събития през последните 4 години.

  Фотограф на свободна практика, заснел 10 сватби и над 30 събития за APG Bulgaria, UBER, НАПОО, БУКТ, СЖБ, CESA и други.

  Участник и част от екипа на ABLE Mentor за 6 сезона.

 • Ангел Великов
  Ангел Великов Член на Управителния Съвет (2019)

  Ангел Великов е сериен предприемач, ръководещ софтуерна компания, която предоставя услуги на клиенти в Европа и САЩ. Учил е в Бабсън Колидж, САЩ като част от SEP 2016 (“Лятна предприемаческа програма”) и в момента завършва Софтуерно инженерство в Софийски Университет, Факултет по математика и информатика (ФМИ). Започвайки отрано, бързо придобива опит като учредява и съучредява две стартъп компании в сферата на софтуера и роботиката, печелейки няколко стартъп награди и признания.

  Като заместник председател на Студентски Съвет към ФМИ е организирал няколко големи събития, събиращи на едно място софтуерни компании и млади професионалисти и студенти.

  През последните четири години е ментор и лектор на студентски компании, участващи в програми на Джуниър Ачийвмънт България.

  През 2016 се включва в ABLE, а през 2018 става член на BESCO (Българска стартъп асоциация).

 • Георги Трайков
  Георги Трайков Член на Управителния Съвет (2019)

  Адвокат в областта на гражданското и търговско право с над 10 годишен стаж. Управляващ партньор в адвокатска кантора Progressive Lawyers – www.progressive.legal.

  Създател на онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове чрез медиация – www.agreesmart.com.

  Арбитър в Арбитражния съд към Германо-българската индустриална-търговска камара.

  Ангажиран в неправителствения сектор с доброволческа дейност в няколко неправителствени организации.

  Има опит и като преподавател в Университета за национално и световно стопанство.