Управителен съвет 2018

 • Венеция Нецова-Ангова
  Венеция Нецова-Ангова Председател (2018-2019)

  Венеция Нецова-Ангова е Председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE).

  В своя професионален път, тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Професионалният път на Венеция стартира през 2010 г., когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на
  предприемачеството, икономиката и маркетинга. По-късно, вярвайки във важността на институциите за развитието на икономическата конкурентоспособност на държавата, Венеция се включва за период от четири години (2012 – 2016 г.) в екипа на направление „Управленско консултиране“ (Management Consulting) в КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното изпълнение.

  Паралелно с това Венеция преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на собствена консултантска практика Eleborate, ABLE и Бизнес Бустър София. Следват други управленски ангажименти – като ИТ project management в българо-австрийски стартъп, като съветник и ръководител на проекти към Министъра на икономиката, като собственик на консултантска компания, както и компания за онлайн търговия.

  И не на последно място – като ръководител на проекта Стартъп Навигатор – дигиталната карта на предприемачеството в България и региона и на проекта
  BOSS – Моята успешна история като собственик на бизнес.

 • Атанас Събев
  Атанас Събев Член на Управителния съвет (2018-2019)

  Атнас става част от ABLE след участието си в първото издание на едногодишната академична програма –  US Academic Immersion Program (USAIP) през 2010-2011 г., и влиза в УС на ABLE в началото на 2018 г.

  Практикуващ юрист и алумни на Алма Матер. По настоящем мениджър „Данъчни услуги“ в ПрайсуотърхаусКупърс България. Преди една година завършва магистърска (L.L.M.) програма по право на Университета в Харвард. Интересува са от това как се правят публични политики чрез данъчната система и какви са предизвикателствата пред публичната регулация във финансовия сектор.

 • Естел Василева-Тодорова
  Естел Василева-Тодорова Вице-председател (2018-2019)

  Естел има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и магистърска степен по Финансово управление от Университета за национално и световно стопанство. В момента работи в голяма мултинационална корпорация в сектора на FMCG като бизнес контрольор. Нейният опит е предимно с корпоративни финанси, заедно с маркетинг, стратегическо планиране и LEAN методология. През 2016 г. преминава през програмата за лятно предприемачество в САЩ и се присъединява към екипа на ABLE и StartUp Navigator след завръщането си.

  Интересите ? са съсредоточени в областта на предприемачеството, развитието на бизнеса, политиките и стратегиите за икономически растеж, наставничеството и личностното развитие.

  Като вицепрезидент на ABLE можете да се свържете с нея за всички бизнес възможности за организацията и за партньорства за предприемаческата програма на ABLE.

 • Юлия Иванова
  Юлия Иванова Член на Управителния Съвет (2018 - 2019)

  Юлия става част от ABLE след участието си в Лятната предприемаческа програма (SEP)
  през 2015 г., и влиза в УС на ABLE през 2018 г. Тя е активна в неправителствения сектор от 2012 г., където развива лидерските си умения – ABLE е четвъртата организация, в която заема ръководна позиция.

  Като урбанист, завършил в УАСГ, Юлия има широк спектър от интереси, свързани както с градската среда и дизайн, така и с образование, наука, предприемачество, проектен мениджмънт и др. Освен член на УС, Юлия е и част от екипите на Students Council Leaders, StartUp Navigator и B.O.S.S.