Началото на седмицата в София бе белязано от предприемаческия дух в лицето на провелия се национален кръг на международната предприемаческа надпревара за стартиращи компании Get In The Ring. За втора поредна година честта на организатор се пада на Асоциацията на Българските лидери и предприемачи ABLE, която изправи 8 предварително селектирани start-up компании с иновативни бизнес концепции в пряк двубой за единственото място на втория кръг от надпреварата – регионалния финал за Източна Европа, който отново ще се проведе в столицата под флага на ABLE. Пред погледите на над 100 души и 3-членното жури, състоящо се от Христо Тенчев (изпълнителен директор и основател на XS-Software), Влади Русев (основател на Wizcom/Sciant) и Walter Rivera (Portfolio мениджър на австрийската компания за рисков капитал Fiedler Capital) start-up компаниите се впуснаха в зрелищна битка, която предостави на вниманието на публиката букет от уникални по рода си бизнес концепции с разнообразен обхват на дейност и технологии – от решения в здравния сектор до авангардни решения за дома и онлайн сигурността. Форматът на надпреварата подложи екипите на времевото изпитание да представят идеите си в скромен интервал от време, в който да покрият фундаменталните компоненти от бизнес модела си, убеждавайки публиката и най-вече журито в потенциала на идеята си както от иновативна, така и от пазарна гледна точка. За участниците обаче това далеч не се оказа сложна задача – дотолкова, че представянето им породи сериозно объркване сред членовете на журито в процеса на взимане на решение за избора на краен победител , докато публиката бе оставена да плава в дълбините на екстаза в очакване на крайното „съдийско” отсъждане. В крайна сметка търпението бе възнаградено и за победител бе обявена компанията Stepsss, включваща в редиците си изключително млад и смел екип със социалната кауза да промени облика на най-практикувания спорт сред физически активните хора – бягането. Идеята им се основава се на разработката на универсални високотехнологични стелки за обувки с вградени датчици, които прехвърлят безжично данни към смартфона на потребителите (допълнено и от онлайн база данни), които впоследствие се обработват и изграждат профил на натоварването и мониторинг на бягането, включващ подробна статистика и оптимизационни решения за подобряване на техниката на движение с цел превръщането на този спорт в безболезнено удололствие, решавайки проблема на множеството хора, които често се сблъскват с травми и контузии поради недостатъчната им информираност за коректните „технически” практики в този спорт. Освен с призовото място и правото за участие на регионалния финал, Stepsss се поздрави и с още 2 награди от журито – start-up обучителна програма, осигурена от Softlayer Catalyst и експертно бизнес остойностяване, любезно предоставено от компанията Equidam. „Рингът” обаче не остави „едноцветна” картина на визитката си – до щастливите победители се нареди и екипът на Melissa Climate, които очароваха публиката с идеята си за енергийно ефективно дистанционно управление на климатичните системи чрез мобилно приложение за смартфон, което с помощта на универсално хардуерно устройство, разпознаващо климатици от всякакви марки и модели, позволява дистанционното програмиране на различните видове функции на дадения климатик с възможности за запаметяване на различен набор от режими, придружени от богат арсенал от енергийно оптимизационни предложения. Подгласниците на големия победител получиха награда от Remark Consulting. Така, равносметката след титаничния предприемачески сблъсък на национално ниво е Stepsss, който ще отстоява родната ни чест на регионалния финал за Източна Европа на 17 ноември в София, чийто домакин отново ще бъде ABLE. Нека пожелаем успех на нашите представители и дано се насладим на още по-зрелищна битка през идния месец.
Спонсори на събитието бяха Fiedler Capital, Equidam, Softlayer, Remark Consulting, Evinat Web Development, IIE, ABF, Tuk-Tam.

Stepsss

Recommended Posts

The beginning of the week turned into a lovely occasion for an sweet piece of entrepreneurial luxury in ABLE – The national finals of Get In The Ring. For a second consecutive year ABLE gathered talented teams with exceptional business concepts which transformed the stage into a great source of glamorous, energizing ecstasy. The event opposed 8 startups in direct fight for a place in the regional final of Eastern European amongst which the teams of Melissa Climate, Phantom Login, Yatoto, eMEDY, Clumsy Ox, Stepsss, Jobiome and Arthesis. All together they turned the podium into a treasury containing innovative approaches and visions, ideas, covering a wide range of technologies and markets – from health solutions to everyday intelligent „optimizations“. In front of over 100 people in the overcrowded room at Hilton hotel together with the three-member jury consisting of Hristo Tenchev (CEO and founder of XS-Software), Vladi Roussev (founder of Wizcom / Sciant) and Walter Rivera (Portfolio Manager of the Austrian venture capital company Fiedler Capita) teams provided an exceptional aesthetic and innovative delight that fascinated the members of the jury to a such extent that they were on the verge of sending at least 2 teams to the regional. Alas, the regulation is regulation and ultimately, only one of the teams had the occasion for standing Sam – the fresh and exceptionally energetic team of Stepsss. Their idea is based on the development of versatile high-tech shoe insoles with built-in sensors that transfer data wirelessly to the smartphone of the user, (supplemented by an online database), then being processed and ensuring the monitoring of the running, including detailed statistics and optimization solutions for improving the technique of movement in order to transform this sport in a painless pleasure for many people who often face injuries due to improper technique of movement. Apart from the first place and the right to participate in the regional final, Stepsss received two additional awards from the jury – a start-up training program provided by Softlayer Catalyst and business valuation, kindly provided by the company Equidam. Nevertheless, „The Ring“ did not obey the principle of total domination (courtesy of the jury), rewarding also the team of Melissa Climate, which fascinated the audience with its idea for energy efficient remote control of air conditioning systems thanks to a dedicated mobile smartphone application combined with universal hardware recognizing conditioners from all trades and models, allowing remote programming of functions of every air conditioner also capable of storing different sets of modes, as well as providing a wide array of energy optimization proposals. Runners-up received a prize from Remark Consulting. Thus, the aftermath of the titanic entrepreneurial clash on a national level is Stepsss, who will defend our national honor during the regional final for Eastern Europe on November 17 in Sofia, hosted again be ABLE. Let’s wish success to our representatives and hopefully enjoy an even more spectacular battle next month.

Stepsss

Recommended Posts