Програмата, която помага на изключителните жени в дигиталния бизнес да достигнат нови хоризонти

Като световен лидер в консултирането, ръководенето и разпознаването на предприемачите, компанията Ernst & Young осъзнава, че достъпът до успешни ролеви модели и мрежи за изграждане на бизнес е от решаващо значение за развитието на предприемачите.

Ако сте жена, която има съществен дял в технологично-базиран бизнес, бизнес в сферата на дигиталните технологиите или иновациите, вие можете да кандидатствате в програмата EY Entrepreneurial Winning Women ™ за динамично развиващи се бизнеси на жени-предприемачи. Компаниите трябва да са на поне 12 месеца, да са базирани в страна от Европа и да имат приходи по-високи от 500 000 евро за 2016 или за последните 12 месеца. Кандидатствайте до 15 август ТУК.

 

Повече за самата програма:

EY Entrepreneurial Winning Women ™ е Executive Leadership програма, която идентифицира избрана група от жени с висок потенциал, предприемачи, чиито бизнеси показват реален потенциал за растеж – и след това им помага да го развият.

Тази целогодишна програма е предназначена за утвърдени фирми, ръководени от жени, които са готови да мащабират операциите си и да се превърнат в световни лидери на пазара чрез:

  • Разширяване на знанията им с най-новите информационни, изследователски и изпълнителни диалози за бизнес стратегии и практики
  • Идентифициране на потенциални партньори, стратегически съюзи, клиенти и доставчици, както и потенциални източници на частен капитал
  • Предоставяне на достъп до неформално, one-to-one консултиране и подкрепа
  • Укрепване на изпълнителното ръководство и бизнес умения, и идентифициране на възможностите за развитие чрез срещи с висши съветници и опитни предприемачи
  • Повишаване на видимостта за тях и техните компании сред корпоративните ръководители, инвеститорите и медиите

След успеха на програмите в САЩ, Азия-Тихи океан, Русия, Южна Африка и Турция, Ernst&Young разширяват програмния отпечатък в Европа с фокус върху бизнеса с дигитални технологии.

 

Защо дигиталните технологии?

Те променят начина, по който компаниите изграждат и осъществяват бизнес всеки ден, и значително разширяват спектъра от пазарни възможности за предприемачи. Това важи с още по-голяма сила за жените. Едно проучване на Европейската комисия, публикувано през 2013 г. за жените, работещи в сектора на ИКТ, установява, че ще има годишен прираст от 9 милиарда евро за БВП на ЕС, ако повече жени навлязат в дигиталния бизнес.

 

Какви са резултатите за компаниите участници в програмата?

Резултатите показват, че програмата стимулира бързия растеж. Според независима оценка на въздействието, осъществена от Babson College Center за женско предприемаческо лидерство:

  • Общият приход за 2014 г. на компаниите, участващи в програмата за Северна Америка, е с 54% по-висок от общия им приход през годините преди присъединяването им към програмата;
  • Индивидуалните участници отчитат средно 20% ръст на приходите годишно, a през втората година от участието им е известно, че техните компании нарастват до 50%;
  • Победителите също така съобщават за повишаване на увереността им в предприемачеството, целите за растеж, мрежите и видимостта им в медиите.

 

Контакт за повече информация и въпроси: [email protected]

 

 

 

Recommended Posts