КОНТАКТИ

Намери ни в социалните мрежи

Оценявате някой от нашите проекти или сте получили вдъхновение от някое от нашите събития? Може да направите дарение на ABLE.

Нашата организация е водена от енергични и ентусиазирани хора. Тъй като сме организация с нестопанска цел в общесвена полза разчитаме предимно на външни източници на финансиране за своите граждански инициативи. Ще сме Ви благодарни ако оценявате нашите усилия и дарите сума по Ваше усмотрение на нашата организация.

Можете да направите дарение в български лева с ePay.bg, или в евро с PayPal. Вашето дарение за ABLE може да се счита впоследствие за получаване на Данъчно облекчение за дарения към юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Научете повече на сайта на НАП

ОписаниеСума
Дарение за ABLE BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Включи се в някой от нашите проекти и ела да се запознаем

Можеш да следиш и нашите новини и предстоящи събития като се абонираш за нашия бюлетин