ABLE и ABLE Mentor търсят своя нов Организационен лидер

 в ABLE Новини

Организационният лидер ще подкрепя управленската и оперативна работа на Управителния съвет на ABLE и на проекта ABLE Mentor.

Основни отговорности и задължения:

 • Ключова роля при координиране дейността на организацията в тясно сътрудничество с Управителния съвет на ABLE и екипа на ABLE Mentor
 • Организиране, провеждане и отразяване на регулярни и по-мащабни събития
 • Създаване на дигитално съдържание и поддръжка на комуникационни канали
 • Администриране на плащания, документи и членската база данни
 • Възможност за разнообразни задачи, инициатива и реализиране на креативни идеи
 • Участие във вземането на стратегически решения
 • Подпомагане на дейността на ABLE Mentor в отделните направления за реализация на проекта, в това число:
  • Координанция, комуникация, актуализиране на информация в информационните канали на ABLE Mentor (уебсайт/FB страница/FB групи)
  • Съдействие при подготовка и реализация на събития в София
  • Създаване, администриране и управление на базата данни с участници и видове проекти
  • Координация и съдействие в проектите на 5 екипа по време на всеки нов сезон на ABLE Mentor
  • Комуникация с участниците в проекта ABLE Mentor и организационните екипи, разпращане на информационни пакети с материали
  • Активно сътрудничество с партниращи организации с възможности за посещение на събитията по програмата в страната

Идеалният кандидат притежава:

 • Проактивност, комуникативност и вътрешна мотивация да работи за каузата на ABLE и ABLE Mentor
 • Самостоятелност, отговорност в работата и внимание към детайлите 
 • Желание за развитие и усвояване на нови знания и умения 
 • Умения за работа в екип
 • Професионален опит в организирането на събития 
 • Професионален опит в управлението на проекти 
 • Опит в писането на текстове и добър изказ 

Какво предлагаме:

 • Основна роля в динамичната общност на ABLE
 • Изграждане на управленски опит в голяма организация с разнопосочни дейности и опит в управлението на проекта ABLE Mentor
 • Приятелска и подкрепяща среда за работа от млади, амбициозни и креативни лидери, предприемачи и професионалисти
 • Възможност за участие в ABLE събития, семинари и външни обучения, както и отстъпки за посещение на събития, организирани от партньорски организации
 • Препоръка при кандидатстване за BYLP програми при добра съвместна работа
 • Атрактивно месечно възнаграждение
 • Възможност за гъвкаво работно време

С предимство са кандидати, отговарящи на едно или повече от следните условия:

 • Членове на ABLE
 • Участници в ABLE Mentor или други проекти на ABLE
 • Професионален опит в някоя от следните сфери: финанси, счетоводство, графичен дизайн, обработка на видео съдърждание, IT, PR, НПО.

Позицията е на 8-часов работен ден (разделен по равно между управлението на ABLE и проекта ABLE Mentor) и стартира от март 2016 до края на годината с възможност за дългосрочна заетост.

За кандидатстване, моля изпратете  мотивационно писмо и автобиография на board@ablebulgaria.org с копие до ageorgiev@ablebulgaria.org  в срок до 15 февруари 2015.

Скорошни новини