Skip to content

ИСТОРИЯ

Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които допринасят за развитието на средата около себе си, независимо къде се намират. Cрещнахме се по време на участието си в програмата “Младите лидери на България” (BYLP) и през 2011 г.

Решихме да основем неправителствена организация, която да послужи като платформа за нашите идеи и осъществяването на положителна промяна в България. От тогава с пропорционалното нарастване на членовете на организацията се увеличават и проектите ни, влиянието ни върху българското общество и успехите ни.

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 9 ГОДИНИ СМЕ ПОСТИГНАЛИ

0 +
ЧЛЕНОВЕ
0 +
ПРОЕКТА
0 +
ОСНОВАНИ КОМПАНИИ
0 +
СЪБИТИЯ
0 +
ПРЕМИНАЛИ НАШИ ОБУЧЕНИЯ
0 +
ХОРА НА НАШИ СЪБИТИЯ

МИСИЯ

Нашата мисия е да развиваме активно гражданското общество, да вдъхновяваме лидерство и да разпространяваме предприемаческата култура в България.

ТРИТЕ СТЪЛБА НА ABLE

Предприемачество

Лидерство

Гражданско общество

 

креативен поглед

Осмеляваме се да променим нас и света около нас!

ЦЕННОСТИТЕ НА ABLE

постоянен напредък

Никога не спираме да се развиваме и подобряваме.

виждаме възможности, не проблеми

Там, където повечето хора виждат непреодолими пречки, ние съзираме възможности.

лидерство

Служим за пример на другите и им помагаме да достигнат пълния си потенциал.

проактивност

Споделяме идеите и вдъхновението си и ги превръщаме в действие.

ЗА BYLP

Програма „Младите лидери на България“ (Bulgarian Young Leaders Program – BYLP), спонсорирана от Фондация „Америка за България“ и управлявана от Института за международно образование (IIE), цели да идентифицира български студенти и млади професионалисти с голям потенциал и да им предостави възможност за обучение по лидерство и предпремачество в САЩ. Фондация „Америка за България“ вярва, че програма „Младите лидери на България“ не само обучава личности, които се превръщат в катализатор на промяната в българското гражданско общество и двигател на икномически растеж, но и че допринася за повишаване на взаимното разбирателство и сътрудничество между обещаващи млади лидери в САЩ и България.

Програма „Младите лидери на България“ включва няколко компонента:

BG EN